Navigācija
Your Cart

Preču iegādes noteikumi

Preču iegādes noteikumi

Lūdzam iepazīties ar  SIA "TAVEX", reģ.nr. 40003585673 (turpmāk tekstā - Pārdevējs) interneta vietnē www.tavexdavanas.lv (tupmāk tekstā E-veikals) piedāvāto preču iegādes noteikumiem. Jebkura persona, kas noformē pasūtījumu interneta vietnē, ir preču pircējs (turpmāk tekstā – Pircējs)

 1. Ja preces pasūtījums tiek noformēts ar interneta vietni www.tavexdavanas.lv starpniecību, saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10. pantu, starp pircēju un pārdevēju tiek slēgts Distances līgums.
 2. E-veikalā visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli 21%. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.
 3. Par pasūtīto preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var norēķināties, izmantojot bankas pārskaitījumu vai skaidrā naudā Pārdevēja klientu apkalpošanas filiālēs, ja prece ir uz vietas noliktavā. Filiāļu adreses: https://tavexdavanas.lv/kontakti.html
 4. Pircējam ir pienākums veikt pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas kontu 1 darba dienas laikā no rēķina saņemšanas brīža, ja izvēlētais samaksas veids ir bankas pārskaitījums.
 5. Pasūtot preci, piedāvājam šādas preces saņemšanas veidus: bezmaksas – Pārdevēja klientu apkalpošanas centros (konkrēta prece ir obligāti jāpiesaka +371 67205533), piegāde Latvijas teritorijā – preces piegāde ar kurjeru Ekspress Pasts (VAS „Latvijas Pasts”). Pārdevējs sazinās ar Pircēju un saskaņo preces piegādes laiku.
 6. Pārdevējs veic piegādi tikai Latvijas teritorijā. Ja Pircējam ir vēlme noformēt preces piegādi uz ārvalstīm, Pircējam ir pienākums sazināties ar Pārdevēju, lai noskaidrotu piegādes iespējas un izmaksas.
 7. Pārdevējs patur tiesības attiekt preces piegādi, ja konkrētas preces piegādei piemīt paaugstināts risks, un var aicināt Pircēju saņemt preci klātienē kādā no Pardevēja klientu apkalpošanas filiālēm.
 8. Pasūtīto preci nepieciešams saņemt trīs darba dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs ir paziņojis, ka pasūtījums sagatavots saņemšanai. Ja nepieciešams ilgāks laiks saņemšanai, Pircējam ir pienākums informēt Pārdevēju un saņemt apstiprinājumu.
 9. Ja Pircējs ir pārdomājis un nolēmis atteikties no pirkuma, Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" (MK Noteikumi Nr. 255) nosaka, ka Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. PTAL 12. panta 6. daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai, realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta. Pārdevējs saglabā tiesības atteikties pieņemt preci, kura ir bojāta, nav pilnā komplektācijā. Lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: tavex@tavex.lv vai pa tālruni: +371 67205533, norādot pasūtījuma numuru un datumu.
 10. Veicot pirkumu E-veikalā ar preces piegādi, kopā ar preci Pircējam tiek izsniegta elektroniskā pavadzīme. Pārdevējs un Pircējs vienojas, ka pavadzīme tiek sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta.
 11. Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem nr. 631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr.631).
 12. PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.
 13. Pārdevēja veiktā personas datu apstrāde ir reģistrēta Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā, reģ.nr. 001880. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „TAVEX” Pārdevējs veict personu datu apstrādi, saglabājot personas datus grāmatvedības kārtošanai nepieciešamajā apjomā. Pārdevējs neizpauž klienta personas datus trešajām personām, izņemot LR normatīvajos aktos paredzētos gadījumos un gadījumos, kad personas dati ir nepieciešami preces nosūtīšanai ar kurjeru.
 14. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma mainīt preču iegādes noteikumus. Noteikumi ir spēkā tiklīdz tie ir pieejami E-veikala mājas lapā.
 15.  E-veikals patur tiesības neapkalpot pasūtījumu, ja interneta veikalam neizdodas sazināties ar klientu pa viņa noradīto tālruņa numuru vai e-pastu.